Edició 2021

XI Jornades Se Va a Armar la Gorda

Ja tenim cartell de les XI Jornades Se Va a Armar La Gorda, 2021!!!
Són ja 11 jornades d’acció #feminista autònoma i #maniNocturna, per a dones, bolleres i trans.
Juntes som fortes!!

#LaNitÉsNostra!!