Edició 2022

Front les violències capitalistes i racistes, resistencia i rebeldia feminista!

Un any més, torna Se Va a Armar la Gorda!

XII jornades d’Acció Feminista Autònoma per a dones, bolleres i trans.

A una ciutat que ens expulsa de les nostres cases y barris, que persegueix i criminaliza a qui s’organitza per a defender-les, les dones, bolleres i persones trans* som les que ens organitzem per defenser-nos, sostenir les nosres comunitats i crear xarxes de suport.

Us esperem, com cada any, a la manifestació nocturna del 7 de març a les 19.30 h a Ciutat Meridiana perquè juntes som més fortes!!!!

La Nit és Nostre!!!!

_____________________________________

Frente a las violencias capitalistas y racistas, resistencia y rebeldía feminista!

Un año más, vuelve Se Va a Armar la Gorda!

XII jornadas de Acción Feminista Autónoma para mujeres, bolleras i trans.

En una ciudad que nos expulsa de nuestras casas y barrios, que persigue y criminaliza a quienes se organizan para defenderlas; las mujeres, bolleras y personas trans* somos las que nos organizamos para defendernos, sostener nuestras comunidades y crear redes de apoyo.

Os esperamos, como cada año, en la manifestación nocturna del 7 de marzo a las 19.30 h en Ciutat Meridiana. Porque juntas somos más fuertes.

La Nit és Nostre!!